Bij een auto ongeluk is er vaak erg veel schade, deze is vaak door een ander veroorzaakt. Naast de schade aan het voertuig is er vaak ook lichamelijk letsel. Het kan zijn dat u een schadevergoeding ontvangt na het auto ongeval. U kunt een schadevergoeding verwachten wanneer de ander schuld is aan het auto ongeluk. Daarnaast is het de vraag hoe u en de schuldige zijn verzekerd. In dit artikel gaan we het hebben over de lasten na een auto ongeval.

Aansprakelijk en schadevergoeding

Het hangt af van uw autoverzekering wat u moet betalen na een auto ongeval. In dit artikel hebben wij een aantal dekkingsvormen opgesteld, hieruit kunt u aflezen welke schade vergoed kan worden door uw verzekering. De wettelijk aansprakelijkheidsverzekering is verplicht in Nederland. Deze WA-autoverzekering dekt schade die jij toebrengt aan een andere weggebruiker en zijn passagiers. Naast WA kan het zijn dat u een beperkt cascoverzekering hebt afgesloten. Hiervoor krijgt u geen vergoeding naast WA verzekerd. Andere personen hebben hun voertuig Allrisk verzekerd. Zoals de naam al zegt is deze volledig verzekerd en naast WA-verzekering is de schade aan uw eigen voertuig ook verzekerd. Ook kunt u als verzekerde aangeven of u een ongevallen inzittendenverzekering af wilt sluiten. Dat wil zeggen dat u verzekerd bent bij een blijvende invaliditeit of het overlijden van iemand in uw auto, of uzelf. Als laatste is er een schade inzittendenverzekering, deze gaat over de schade van u of passagiers tijdens een auto ongeluk.

Wanneer is de tegenpartij aansprakelijk?

Wanneer het auto ongeluk veroorzaakt wordt door de tegenpartij zal dat betekenen dat de verzekeraar van de schuldige de schade gaat vergoeden. Zoals al eerder aangegeven is een WA-autoverzekering wettelijk verplicht dus zal de schuldige altijd verzekerd zijn. Na een auto ongeval vullen jullie samen het schadeformulier in en vervolgens kan deze op de post naar de verzekeraar. De verzekeraar gaat kijken wie de schuldige is in dit verhaal. Wanneer dit onderling akkoord wordt bevonden zal de verzekering van de aansprakelijke de schade vergoeden.

Echter gaat dit in de praktijk niet zo makkelijk. Het kan een tijdje duren voor er een vergoeding komt. Wanneer u allrisk verzekerd bent krijgt u wel vast de schade aan uw eigen voertuig vergoed. In dit geval zal uw verzekeraar deze kosten verhalen op de tegenpartij. Ook is dit het geval bij eventuele letselschade of letsel bij inzittenden. Voor de schuldige in het verhaal is aangewezen, kan het soms zijn dat er tussen de verzekeraars een discussie ontstaat.

Zelf uw schade verhalen

Wanneer u geen Allriskverzekering heeft of een inzittendenverzekering zult u in eerste instantie zelf de schade moeten verhalen op de tegenpartij. Dit kunt u doen door de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk te stellen. In deze brief beschrijft u het ongeval en voegt u het samen ingevulde schadeformulier toe. Daarnaast kan het handig zijn om aanvullend bewijs van het auto ongeluk toe te voegen aan de brief. Deze brief stuurt u niet aan de dader maar aan de verzekeraar van deze persoon. Het komt voor dat de politie gegevens achterhaalt op basis van het kenteken. De meeste verzekeraars bieden gratis een service aan om schade te verhalen. Deze service is echter meestal van lage kwaliteit. U kunt een vergoeding aanvragen voor juridische ondersteuning krijgen door een aanvullende verzekering.

Wat als de dader onbekend is?

Het kan zijn dat u soms in de knoop komt te zitten met de schadevergoeding. Wanneer bijvoorbeeld de tegenpartij niet bekend is, of u niet weet wie deze persoon is. Ook weet u niet of deze persoon verzekerd of onverzekerd was tijdens het auto ongeval, of misschien wel onder invoel van alcohol of drugs achter het stuur zat. In deze gevallen kan het waarborgfonds misschien een uitkomst bieden. Deze stichting waarborgfonds motorverkeer kan schade vergoeden die niet te verhalen is bij de tegenpartij.