Ondanks de ingrijpende plannen die grote impact hebben op zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), blijft het nog steeds aantrekkelijk om aan de slag te gaan als ZZP’er. Een baan als zelfstandige: nog steeds aantrekkelijk, ondanks de gewijzigde regelgeving en de moeite met het uurtarief.

Een van de voordelen die je als ZZP’er hebt is het zelf kunnen bepalen wat je berekend aan de klant. Volgens De Ondernemer kiest een groot deel van de Nederlandse zelfstandigen ervoor om een tarief vast te stellen op basis van eigen vaardigheden. Toch is het niet altijd een groot feest, want de opdrachtgevers hebben nog altijd een flinke invloed op de prijs die in rekening gebracht wordt. Bang geworden door het mogelijk niet doorgaan van een opdracht kiest men ervoor om de een lagere prijs in rekening te brengen. Deze prijs is in de meeste gevallen toch al lager dan de gebruikelijke prijzen.

Steeds vaker komt het voor dat opdrachtgevers vooraf duidelijkheid willen hebben over de te maken kosten. Een vastgestelde prijs die ervoor moet zorgen dat de kosten niet teveel oplopen. Het nadeel voor de zelfstandige die hiermee te maken krijgt is het gebrek aan mogelijkheden om de extra kosten door te berekenen.

DBA

Desondanks hebben veel ZZP’ers plezier in wat ze doen. Ze ervaren de vrijheid als een groot goed. Het samenwerken met verschillende opdrachtgevers is een belangrijke drijfveer om de werkzaamheden voort te zetten. Als het daar om gaat zijn de regels sinds 1 mei wel gewijzigd. Zo is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen voor de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA).

De DBA zorgt ervoor dat er voldoende duidelijkheid bestaat over de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Dit moet ervoor zorgen dat er geen sprake is van een fictieve arbeidsrelatie tussen beiden. Meer over de DBA is te vinden via de website van De Belastingdienst.

Niet alleen ellende

Gelukkig is het niet alleen ellende. Voor zelfstandigen zijn er tal van mogelijkheden om te groeien. Een ervan is de IT-diensten uit te besteden. Te denken valt aan clouddiensten voor de opslag, boekhoudingsprogramma’s en planningsprogramma’s. Als het om deze laatste gaat biedt het in Landsmeer gevestigde Timewax.com een aantal interessante mogelijkheden. Vooral als het gaat om projectplanning is dit een serieuze kandidaat. Laten we eerlijk zijn, een groot aantal ZZP’ers wordt aangenomen om projecten tot een goed einde te laten verlopen.

Voor wie nadenkt over de stap om aan de slag te gaan als ZZP’er zijn er tal van hulpmiddelen te vinden. Zo valt te denken aan de seminars van de Kamer van Koophandel voor starters. Ook op de eerder genoemde website van de Belastingdienst is genoeg informatie te vinden over dit onderwerp.

Foto: 簡単な絵.