Droogte vormt een grote dreiging voor de Amazone. Laat dit bos nu net een van de longen zijn van onze aarde. Droogte zorgt ervoor dat broeikasgassen niet meer voldoende afgebroken kunnen worden. Een van de boosdoeners is het opwekken van grijze stroom.

Grijze stroom is de manier van energie opwekking waarbij de bron bestaat uit vervuilende brandstoffen. Denk hierbij aan energiecentrales die hun kracht opwekken via kolen of gas. Tijdens dit proces wordt het milieu belast. De uitstoot van de centrales bestaat uit onder andere CO2, ook wel bekend als broeikasgas.

Het broeikasgas is gekoppeld aan het broeikaseffect. Dit broeikasgas zorgen ervoor dat de temperatuur op orde wordt gehouden. Tenzij er sprake is van een verhoging van dit gas. De term is overigens niet nieuw. Al in de negentiende eeuw spraken wetenschappers over de aanwezigheid van dit gas. Zonder dit gas zou de temperatuur op aarde dalen met maar liefst 18 graden.

Wetenschappers

Is er een teveel aan broeikasgas, dan zorgt dit ervoor dat grote delen van de aarde onbewoonbaar kunnen raken. Van nature zorgen bossen voor de afbraak van broeikasgas. Het probleem is alleen dat een van ’s werelds grootste longen nu bedreigt wordt door droogte. Het Amazonegebied is een van de belangrijkste bronnen voor de afbraak van broeikasgas. Echter, wetenschappers luiden de alarmbel. Dankzij de droogte slagen de bomen er niet in om de gassen voldoende af te breken. Het nieuws werd naar buiten gebracht via het wetenschapsblad Global Biogeochemical Cycles. De wetenschappers zijn van mening dat het bos bedreigt wordt door de extreme droogte.

Hoe minder gassen opgenomen worden door bomen, hoe slechter dit is voor onze klimaathuishouding. Hoewel er allerlei mooie afspraken liggen om zo klimaatneutraal te functioneren, zijn veel maatregelen op de lange baan geschoven. Een groot aantal overheden is van mening dat de klimaatafspraken belemmerend kunnen werken als het gaat om de economie. Vooral China is een van de landen waar de economische motieven de boventoon voeren. Dichterbij huis, in Nederland, is men van plan pas na 2020 meer te gaan doen om het tij te doen keren. Onderzoekers en milieuorganisaties hebben de afgelopen jaren dergelijke plannen meermaals bekritiseerd.

Hoewel de Nederlandse regering goede bedoelingen lijkt te hebben, zijn veel plannen nog niet concreet. Wat wel meer concreet is dat is de manier waarop consumenten zelf hun steentje bij kunnen dragen. Dit is mogelijk door te kiezen voor een eerlijke energieleverancier. Een leverancier die niet alleen certificaten van de oorsprong opkoopt voor groene stroom, maar ook daadwerkelijk wil investeren in groene stroom. Een compleet overzicht is te vinden via www.energieleveranciergoedkoopste.nl.

Lees meer over dit onderwerp via de website van Dagblad Trouw.

Foto bij dit bericht: jjandames via Foter.com / CC BY-ND