Zelfs voor een Amerikaanse rechter klonk het verhaal van een Amerikaanse vrouw raar. Nu gaan de Amerikaanse rechters over het algemeen best ver als het om rare claims gaat. In dit geval vond de rechter het verhaal over een vermeend huwelijk tussen de april overleden zanger Prince wel erg merkwaardig. Maar hoe maak je een einde aan een idioot verhaal?

 

De Amerikaanse zanger en producer Prince overleed in april van dit jaar. Nog steeds zijn de omstandigheden waaronder dit gebeurde niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is dat er zich verschillende kinderen en andere vermeende familieleden opgeworpen hebben om de erfenis een goede plaats te geven. Zo ook een Amerikaanse vrouw, die beweerde met de zanger getrouwd te zijn. In het geheim overigens. Zo wist de nieuws website NU.nl te vertellen dat het de CIA was die haar verboden had om over het huwelijk te vertellen. De rechter ging niet mee in dit verhaal en stuurde de vrouw naar huis. Eerder werd dit al gedaan voor 29 mensen die onmogelijk familie konden zijn van de zanger.

De lijst met vermeende familieleden bestaat inmiddels uit zes personen en zij blijven vasthouden aan hun verhaal. Aanvullend onderzoek is daarom noodzakelijk om na te gaan of de claims op waarheid berusten.

Hoe maak je een einde aan een idioot verhaal?

Het komt vaak genoeg voor dat mensen vreemde en opvallende verhalen verzinnen om zo in aanmerking te kunnen komen voor een erfenis of een deel ervan. Zo duiken er met enige regelmaat kinderen op van beroemdheden. De vraag is dan hoe je een einde maakt een idioot verhaal? Het kan in sommige gevallen leiden tot pijnlijke situaties voor de betrokken beroemdheden. Zeker wanneer de verhalen uiteindelijk op waarheid blijken te berusten.

DNA-test

Wanneer iemand nog in leven is, dan is het makkelijker om een DNA-test af te nemen. Zo kan bepaald worden of er sprake is van bloedverwantschap. Is de persoon in kwestie overleden, zoals in het geval van Prince, dan is het allemaal wat lastiger. Op last van overige familieleden of van een daartoe gerechtigde instantie (rechtbank) kan een DNA-test afgedwongen worden. Een dergelijke test levert voor 99,99 procent het bewijs voor wat betreft nalatenschap.

We spreken over het Desoxyribo Nucleic Acid, dus DNA dat aanwezig is in alle cellen in ons lichaam. Je zou kunnen spreken van een soort blauwdruk voorzien van erfelijke informatie. Veel vragen over familie en verwantschappen kunnen beantwoord worden aan de hand van dit DNA. Veelal wordt dan gedacht aan een band tussen kinderen en hun vermeende vader.

Geen kinderen

Opvallend genoeg zijn de laatste zes overgebleven Amerikanen geen kinderen van de overleden zanger. Het zou gaan om zussen en halfbroers van Prince. Ze zijn allemaal in de race voor het erven van de meer dan 500 miljoen dollar die hij nagelaten heeft. Voor sommigen is dit genoeg aanleiding om er lustig op los te liegen. Dat wil zeggen, iedereen die had bedacht dat er sprake was van een verwantschap op basis van een ouder-kindrelatie is inmiddels door de rechter naar huis gestuurd. In totaal hadden vier mensen zich opgegeven als kinderen van de zanger.

DNA Diagnostics Center

In Nederland en België is het eenvoudig om een DNA-test uit te laten voeren. Via de websites DNA-test.nl en DNAtesten.be van het DNA Diagnostics Center kunnen eenvoudig meerdere soorten testen besteld worden. Veruit de meest populaire test is de vaderschapstest. Daarnaast is het mogelijk een test uit te laten voeren naar de etniciteit.

In het geval van de vaderschapstest hoeft er zelfs niet gewacht te worden totdat het kind is geboren. Dankzij een prenatale vaderschapstest is het mogelijk om te bepalen of er sprake is tussen een bloedband tussen kind en de vermeende vader.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt een dergelijke test weliswaar thuis afgenomen, maar worden de resultaten in een wetenschappelijk laboratorium bepaald. Een laboratorium dat overigens niet alleen door particulieren wordt benaderd als het gaat om het oplossen van DNA-raadselen. Dit heeft alles te maken met de accreditatie die het laboratorium ontving, van onder andere het Ministerie van Justitie van het Verenigd Koninkrijk.

Website

Voor wie nu denkt dat dit nog steeds niet kan of in orde is. De websites bevatten veelgestelde vragen. Bovendien is het mogelijk om vooraf meer informatie op te vragen.

Foto: THDoubleu