Als het aan Nederlandse wetenschappers ligt, dan komt er over tien jaar een einde aan bepaalde chronische ziekten. De wetenschappers verwachten dat er over ongeveer tien jaar een einde komt aan aandoeningen zoals diabates type 1, nierfalen en artrose. Voor deze aandoeningen geldt: op naar volledige genezing.

De groep Nederlandse wetenschappers bestaat volgens RTL Nieuws uit wetenschappers die verbonden zijn aan verschillende universiteiten. De sleutel tot het succesvol weten te genezen van deze ziekten heeft alles te maken met het inzetten op regeneratieve geneeskunde. Wetenschappers zetten hierbij in op het vervangen of herstellen van beschadigde cellen, weefsel en organen.

Hoewel het juichen is, zijn de oplossingen er nog niet. Dit houdt in dat de ziekten nog steeds bestreden moeten worden. Leidend hierbij is een tijdige en goede diagnose. Daarnaast staat een goede behandeling centraal.

Diabetes type 1

Als het gaat om diabetes type 1 is het soms lastig te bepalen wát de patiënt nu nodig heeft. Het is daarom goed dat de patiënt zelf een en ander en regelmatig controleert. Bijvoorbeeld door het opmeten van de bloedsuiker. Er zijn voor patiënten tal van hulpmiddelen beschikbaar, de vraag is of de patiënt de weg altijd weet te vinden. Vandaar dat het goed is om de raad van de arts nauwlettend in de gaten te houden.

 

Nierfalen

Niet minder belangrijk, nierfalen. De nieren werken niet of nauwelijks meer en dit heeft grote gevolgen voor de rest van het lichaam. Dit dient tijdig opgespoord te worden, zodat een behandeling snel kan beginnen.

Een belangrijke oorzaak is het gebruik van medicijnen. Soms gaat het om ontstekingsremmers, in andere gevallen een plaspil. Hierbij geldt dus ook dat er goed geluisterd dient te worden naar het medisch personeel.

 

Artrose

Duidelijker herkenbaar is artrose. Althans, de symptomen ervan. De slijtage van gewrichten zorgen er immers voor dat de patiënt minder (zelf) kan doen. Dankzij een goede medische begeleiding kunnen de symptomen beperkt worden. Een genezing is vooralsnog niet mogelijk.

 

De komende jaren zal er dus baanbrekend onderzoek noodzakelijk zijn om deze ziekten onder de duim te krijgen. Hoewel de genezing ervan dichtbij lijkt, is deze er nog niet. Het nieuws zorgde eerder wel tot een grote vreugde onder patiënten.

Helemaal onlogisch is de vreugde niet. Men wil graag beter worden. Beperkt worden door een chronische ziekte, dat is geen fijn idee. Toch is dit voor veel mensen de keiharde dagelijkse realiteit. Juist daarom is het goed te weten, dat de oplossingen er nog niet zijn. Ondanks de goede beloften. Er is nog geen medicijn of behandeling beschikbaar die ervoor zorgt dat de patiënt klachtenvrij is.

Toch is er genoeg over gemeld de afgelopen tijd. De media hebben uitvoerig bericht over dit onderwerp. Daar staat tegenover dat het allemaal misschien wel te genezen is, maar dat er een belangrijke factor niet over het hoofd mag worden gezien: de klimaatsverandering.

De stijgende temperatuur zou er wel eens voor kunnen zorgen dat het aantal gevallen van diabetes type 1 de komende jaren zal gaan stijgen, zo valt te lezen op de website Scientias.nl. Het is dus de vraag in hoeverre de medische wetenschap op kan boksen tegen deze verandering. Dat zal de komende jaren moeten blijken.