Je hebt er vast weleens van gehoord: thuiszorg. Ook al is het nu misschien nog niet het moment om er over na te denken, dat komt op een zeker moment wel. Waar moet je dan precies opletten en hoe kom je hiervoor precies in aanmerking? Hier lees je de antwoorden die je meer inzicht gaan geven in thuiszorg.

Het kan zo zijn dat het uitvoeren van dagelijkse taken te zwaar worden. Gelukkig is hier een oplossing voor bedacht, namelijk: thuiszorg. Thuiszorg staat beter bekend als zorg aan huis. Hier kan gedacht worden aan verpleging en hulp voor in de huishouding. Dit is bedacht voor de mensen die bijvoorbeeld wat slechter ter been zijn, een ziekte of handicap hebben of door ouderdom, waarbij de dagelijkse huishouding lastig uit te voeren zijn. Deze zorg wordt ingesteld op jouw huidige situatie en leefomgeving.

Thuiszorg

Maar wat wordt er dan precies verstaan onder thuiszorg? Dit aanbod varieert erg. Het kan hierbij gaan om (gespecialiseerde) verpleging, terminale zorg, nazorg, verzorging bij het wassen en aankleden, begeleiding met zelfzorg, huishoudelijke hulp en ondersteuning en thuisbegeleiding bij opvoedingsproblemen. Thuiszorg kan ingeschakeld worden via een thuiszorgbureau. Daarnaast is er ook nog de keuze voor particuliere zorg.

Vergoeding

Thuiszorg valt onder de rechtstreeks toegankelijke hulp. Iedereen die dit nodig heeft kan dit dus ook krijgen. Dit wordt ook wel de eerstelijns gezondheidszorg genoemd. Er bestaat ook de tweedelijns gezondheidszorg. Dit krijg je toegewezen van een arts. De vergoedingen van beide lijnen verschillen. Zo wordt bij de zorg toegewezen van een arts vaak meer vergoedt. De vergoedingen worden jaarlijks gewijzigd. Vanaf 2015 valt thuiszorg onder de Zorgverzekeringswet en wordt alleen vergoed wanneer hier een indicatie voor is voor AWBZ-zorg. Deze hulp kun je aanvragen via het Centrum indicatiestelling zorg. Hulp voor in het huishouden of andere vorm van begeleiding valt niet onder dezelfde wet. Dit valt namelijk onder de maatschappelijke ondersteuning. Deze vorm van zorg aanvragen? Dat kan via de gemeente.

In de meeste gevallen moet er een eigen bijdrage betaald worden. Dit is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De gezinssamenstelling, het inkomen, leeftijd en eigen vermogen zijn factoren die hierin bepalend zijn. Dit kan vooraf berekend worden met een rekenprogramma ter indicatie. Vervolgens wordt dit door het CAK nog eens nagerekend. De hulpmiddelen die u wellicht nodig heeft worden vaak wel vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoedt. Om precies te weten te komen wat u uit het basispakket krijgt kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.

zorg